องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขอเชิญชวนเข้ายื่นสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบ้านท่าลาดขาวหมู่3โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ขอเชิญชวนเข้ายื่นเสนอราคา