องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบเกษตร(อีแต๋น)แบบยกเทท้ายพร้อมติดต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบเกษตร(อีแต๋น)แบบยกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนกระเช้า เครื่องยนต์ดีเซล1สูบ4จังหวะ(ขนาด15.5แรงม้า)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง