องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     โครงการส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566


16 ม.ค. 66 (0)

     โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565


22 พ.ย. 65 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
  2.  ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย หมู่ที่9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภ 
  3.  ช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ 
  4.  แจ้งปัญหาได้ช่องทางนี้นะค่ะ(traffy fondue) 
  5.  โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2564

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒน  
  2.  ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย หมู่ที่9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภ 
  3.  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านบึงพระหมู่ที่7ต 
  4.  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านบึงพระหมู่ที่7ต 
  5.  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านบึงพระหมู่ที่7ต.ท่ 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านบึงพระ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 29 มี.ค. 2566 อ่าน 2
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 28 มี.ค. 2566 อ่าน 3
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 28 มี.ค. 2566 อ่าน 3
  4.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 21 มี.ค. 2566 อ่าน 3
  5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 21 มี.ค. 2566 อ่าน 4

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  
  2.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายรวม 6 เดือน ประจำปี 2563 
  3.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562 
  4.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายรวม 6 เดือน ประจำปี 2562 
  5.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561 

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2565  
  2.  รายงานผลการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 
  3.  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2564 
  4.  รายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2564 
  5.  รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารั  
  2.  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านบึงพระหมู่ที่7ต 
  3.  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านบึงพระหมู่ที่7ต.ท่ 
  4.  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย ฯ 
  5.  ประกาศ การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 

กิจการสภา/รายงานการประชุม
  1.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  
  2.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 
  3.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 
  4.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 
  5.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

340   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 219 ออกความเห็น 0
339   สล็อต pg ซื้อฟรีสปิน โดย อิค วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 217 ออกความเห็น 0
338   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 22 ก.ค. 6   อ่าน 220 ออกความเห็น 0
337   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 149 ออกความเห็น 0
335   มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันครับ..>>> โดย pakorn boonran วันที่ 3 พ.ย. 61   อ่าน 2452 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

นายดอน  แสงผักแว่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 3.236.207.90
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 33 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 911 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2134 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 54145 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล

มี.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.กระโทก
   อบต.บึงพะไล
   อบต.โชคชัย
   อบต.พลับพลา
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.โคกไทย
   

   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   โคราชทาวน์ดอทคอม
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   ชมรมปลัดโคราช
   สาระดีๆ จากศาลปกครอง..>
   เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจร..>