องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     โครงการ ชุมชนเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงในครอบครัว


20 พ.ค. 65 (0)

     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ


18 เม.ย. 65 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2564 
  2.  โครงการปลูกป่าปล่อยปลาในบึงพระ 
  3.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  4.  ประกาศกำหนดให้ที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
  5.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบคลองลำ  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้ 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.64-003 บ้านบึงพระ บ้านบึ 
  4.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าลาดขาว,บ้านส 
  5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าลาดขาว, บ้านสระพระ 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  1.  จ้างติดตั้งระบบจ่ายสารส้มคลอรีนพร้อมระบบควบคุมการทำงานผลิตน้ำประปา อบต.ท่าลาดขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 26 ก.ย. 2565 อ่าน 3
  2.  จ้างติดตั้งระบบจ่ายสารส้มคลอรีนพร้อมระบบควบคุมการทำงานผลิตน้ำประปา อบต.ท่าลาดขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 26 ก.ย. 2565 อ่าน 2
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบคลองลำพระเพลิงบ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าลาดขาว (ช่วงที่1)ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างก เมื่อ 23 ก.ย. 2565 อ่าน 5
  4.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบคลองลำพระเพลิงบ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าลาดขาว (ช่วงที่1)ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างก เมื่อ 23 ก.ย. 2565 อ่าน 5
  5.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบคลองลำพระเพลิงบ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าลาดขาว (ช่วงที่1)ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงดินถูกน้ำเซาะ ยาว เมื่อ 14 ก.ย. 2565 อ่าน 6

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  
  2.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายรวม 6 เดือน ประจำปี 2563 
  3.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562 
  4.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายรวม 6 เดือน ประจำปี 2562 
  5.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561 

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2564  
  2.  รายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2564 
  3.  รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 
  4.  รายงานข้อมูลลานกีฬาตำบลท่าลาดขาว 
  5.  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบคลองลำ  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.64-003 บ้านบึงพระ บ้านบึ 
  4.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าลาดขาว,บ้านส 
  5.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าลาดขาว, บ้า 

กิจการสภา/รายงานการประชุม
  1.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  
  2.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 
  3.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว ครั้งแรก ประจำปี 2565 
  4.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. ครั้งแรก ประจำปี 2565 
  5.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

339   สล็อต pg ซื้อฟรีสปิน โดย อิค วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 11 ออกความเห็น 0
338   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 22 ก.ค. 6   อ่าน 27 ออกความเห็น 0
337   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 33 ออกความเห็น 0
335   มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันครับ..>>> โดย pakorn boonran วันที่ 3 พ.ย. 61   อ่าน 2345 ออกความเห็น 0
334   ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงาน..>>> โดย แปดทิศทราเวล* วันที่ 6 ก.ค. 60   อ่าน 1543 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

นายดอน  แสงผักแว่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 44.200.137.63
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 87 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1531 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 50100 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล

ต.ค. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.กระโทก
   อบต.บึงพะไล
   อบต.โชคชัย
   อบต.พลับพลา
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.โคกไทย
   

   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   โคราชทาวน์ดอทคอม
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   ชมรมปลัดโคราช
   สาระดีๆ จากศาลปกครอง..>
   เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจร..>