องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในตำบลท่าลาดขาว ประจำปีงบประมาณ 2566


19 พ.ค. 66 (0)

     โครงการส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566


16 ม.ค. 66 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉีย  
  2.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ 
  3.  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
  4.  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 
  5.  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธร

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน50คนแบบฐานรากแผ่ ศพด.อบต.ท่าลาดขาวโดยวิ  
  2.  ประกาศผู้ชนะโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย หมู่ที่9 ตำบลท่าลาดขาว อ 
  3.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดพัสดุประจำปี 2566 
  4.  ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 
  5.  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 66-มีนาคม 66 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักจากบ้านบึงไทย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านหนองต้อ หมู่ที่5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา(นม.ถ64-001) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 19 เม.ย. 2566 อ่าน 26
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านบึงพระ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 29 มี.ค. 2566 อ่าน 26
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 28 มี.ค. 2566 อ่าน 32
  4.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 28 มี.ค. 2566 อ่าน 38
  5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 21 มี.ค. 2566 อ่าน 34

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566  
  2.  รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีงบประมาณ2565 
  3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 
  4.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายรวม 6 เดือน ประจำปี 2563 
  5.  ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562 

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2565  
  2.  รายงานผลการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 
  3.  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2564 
  4.  รายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2564 
  5.  รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  
  2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  3.  ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 
  4.  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566 
  5.  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารั 

กิจการสภา/รายงานการประชุม
  1.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  
  2.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 
  3.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 
  4.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 
  5.  รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาดขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

340   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 262 ออกความเห็น 0
339   สล็อต pg ซื้อฟรีสปิน โดย อิค วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 260 ออกความเห็น 0
338   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 22 ก.ค. 6   อ่าน 879 ออกความเห็น 0
337   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 195 ออกความเห็น 0
335   มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันครับ..>>> โดย pakorn boonran วันที่ 3 พ.ย. 61   อ่าน 2491 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

นายดอน  แสงผักแว่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 3.238.111.130
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 26 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 179 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3827 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 55838 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล

มิ.ย. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.กระโทก
   อบต.บึงพะไล
   อบต.โชคชัย
   อบต.พลับพลา
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.โคกไทย
   

   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   โคราชทาวน์ดอทคอม
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   ชมรมปลัดโคราช
   สาระดีๆ จากศาลปกครอง..>
   เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจร..>