องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวทางบริเวณสามแยกจุดสกัดท่าลาดขาวหมู่ที่1ฯ

อบต.ท่าลาดขาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวทางบริเวณสามแยกจุดสกัดท่าลาดขาว บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารที่เกี่ยวข้อง