องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนฯหมู่ที่2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อบต.ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนสายหลักผ่านศาลาหมู่บ้านลงคลองลำพระเพลิงบ้านท่าลาดขาวหมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารที่เกี่ยวข้อง