องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย หมู่ที่9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภ

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย หมู่ที่9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา(นม.ถ64-001) รายละเอียด กว้าง 7 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,780 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เอกสารที่เกี่ยวข้อง