องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน50คนแบบฐานรากแผ่ ศพด.อบต.ท่าลาดขาวโดยวิ

ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน50คนแบบฐานรากแผ่ ศพด.อบต.ท่าลาดขาวโดยวิธีประกวดราคาอเล็็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง