องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เรื่อง  เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกหน้าวัดบึงพระไปทางชุมชน หมู่ที่ ๖ ฝั่งด้านทิศใต้ เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม (พื้นที่ดำเนินการบ้านบึงพระ หมู่ที่ ๗)  

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง