องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษี  การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562 ดังนี้

         1.  โรงเรือนและที่ดิน

         2.  ภาษีป้าย

         3.  ภาษีบำรุงท้องที่

 

ติดต่อสอบถาม ที่ กองคลัง อบต.ท่าลาดขาว

  โทร / แฟกซ์  ::  044-009879 

        

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง