องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  | 1   
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 12 เม.ย. 65 อ่าน 146

รายงานการติดตามการใช้จ่ายประจำปี 2565 รอบ6 เดือน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 เม.ย. 65 อ่าน 146

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 139

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 142

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 144