องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากบ้านบึงไทย หมู่ที่9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา(นม.ถ64-001)เอกสารที่เกี่ยวข้อง