องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารั

เรื่อง    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 -พ.ศ.2569

                  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ได้ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569 เรียบร้อยแล้ว  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร 044-009879

          

                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เอกสารที่เกี่ยวข้อง