องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าศาลา หมู่ที่ ๑ บ้านท่าลาดขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารที่เกี่ยวข้อง