องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

      สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 044-009879เอกสารที่เกี่ยวข้อง